Logo Bobex
RENOVATIEWERKEN?
ONTDEK AL ONZE GIDSEN »

Is jouw woning geschikt voor spouwmuurisolatie?

 
woning-spouwmuurisolatie
Het na-isoleren van uw spouw is één van de gemakkelijkste en meest energiebesparende maatregelen die u kunt nemen. Maar niet alle woningen komen ervoor in aanmerking. Ontdek hier of uw woning voldoet aan de voorwaarden voor spouwmuurisolatie.

Is er een spouw aanwezig?

Dit vindt u terug in de bouwplannen van uw woning. Als u niet over de bouwplannen beschikt, kunt u ook naar de dikte van de muur kijken. Zijn uw muren meer dan 25 cm breed? Dan bevindt er zich hoogstwaarschijnlijk een spouw.

Ook open stootvoegen of verluchtingsroosters zijn signalen dat er een spouw aanwezig is.
Om helemaal zeker te zijn, boort u best een gaatje in de gevel. Als de boor plots doorschiet, dan zit u in de spouw.

Is de spouw breed genoeg?

Volgens de technische specificaties voor spouwmuurisolatie moet een spouw minstens 50 mm breed zijn. Een smallere spouw kan namelijk niet met alle isolatiematerialen opgevuld worden. Om dezelfde reden mag er zich ook geen (bouw)afval in de spouw bevinden.

De breedte kan u meten door te kijken hoe ver uw boormachine in de muur gaat.

Wat is de staat van uw gevel?

Grote scheuren of loszittend voegwerk zijn een no go voor spouwmuurisolatie. Kleine gebreken kunnen door de aannemer weggewerkt worden, maar bouwtechnische problemen moeten opgelost worden vooraleer de spouwmuurisolatie geplaatst kan worden.

Hoe hoog is uw gevel?

De maximum toegestane hoogte van uw gevel voor spouwmuurisolatie hangt af van de geografische ligging van uw woning. Deze liggingen worden ingedeeld in 5 terreinruwheidscategorieën.

0 Zee of kuststreek waar de gevel blootgesteld is aan zeewinden. 0 m
I Meer of zone met amper vegetatie en zonder obstakels. 0 m
II Zone met lage vegetatie zoals gras met of zonder alleenstaande obstakels en met een onderlinge afstand van minstens 20 maal hun hoogte. 8 m
III Zone met begroeiing en alleenstaande gebouwen of obstakels op een onderlinge afstand van minstens 20 maal hun hoogte. Denk maar aan dorpen en voorsteden. 25 m
IV Stedelijke zones waar gebouwen met een gemiddelde hoogte van 15 m minimum 15% van de oppervlakte beslaan. 25 m

Woningen in de zones 0 of I komen dus niet in aanmerking voor de plaatsing van spouwmuurisolatie.

Aan spouwmuurisolatie gaat dus een grondige inspectie vooraf die het best uitgevoerd kan worden door een expert.